HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Trần Thanh Hiếu ky thuat cao su 1A 2006-2008 ky thuat Chi tiết
2 tran thanh tri hoa nhua 2009-2012 ky thuat Chi tiết
3 tran thanh tri hoa nhua 2009-2012 ky thuat Chi tiết
4 trần thị bích ngọc lan trồng trọt 2012-2105 chưa có Chi tiết
5 Trần Thị Hoàng Yến Kế toán 2008-2011 Kế toán Chi tiết
6 Trần Thị Khánh Lợi Kế toán 2010-2-13 thất nghiệp Chi tiết
7 trần thị khuyên kế toán 2010 nhân viên Chi tiết
8 Trần Thị kim Giang Kế Toán 2010-2013 Kế Toán Chi tiết
9 Trần Thị Mỹ Trinh Kế Toán 2011 - 2013 Kế toán Chi tiết
10 Trần Thị Ngọc TC KTCS 2006-2008 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, TỔNG HỢP Chi tiết
11 Trần Thị Phương Thảo Kế toán 2010-2013 Kế toán Chi tiết
12 TRẦN THỊ THÚY NGÂN trồng trọt 2008-2011 chưa có việc làm Chi tiết
13 trần văn cương ktcs 2008-2010 làm nông Chi tiết
14 Tran van linh Hoa nhua 2010/2012 Ki thuat Chi tiết
15 trần văn nở chế biến 2003-2005 công nhân Chi tiết
16 Trần Văn Sính Công Nghệ Kĩ Thuật Hóa Học 2011 - 2014 Chưa Có Chi tiết
17 Trịnh Thị Kim Oanh Kế Toán 2012-2014 Kế Toán Chi tiết
18 Trịnh Văn Hòa CNHN 2010- 2013 chưa có @@ Chi tiết
19 Trịnh Văn Hòa CNHN 2010 - 2013 Chi tiết
20 Trịnh xuân hải Tctt 2009-2011 Thủ kho Chi tiết
21 Trương Công Đạt khoa học cây trồng 2011 NVP.KH-XDCB Chi tiết
22 Trương Hoài Thương Trồng Trọt 2010-2013 Nhân viên Thống Kê Chi tiết
23 Trương Mỹ Linh trồng trọt 2010-2012 nhân viên kỹ thuật Chi tiết
24 Trương Thị Ngọc Thanh kỹ thuật hoá nhựa 2010-2013 Chi tiết
25 Trương Thị Yến Nhi CĐKT 2010-2013 chưa có Chi tiết
26 Vi Thị Quỳnh Trang Ke toan 2010-2012 Ke toan Chi tiết
27 Võ Minh Thiện Kế Toán 2013 - 2016 Nhân Sự Chi tiết
28 Võ thành thân Kỹ thuật cao su 2011 Không Chi tiết
29 võ thị ngọc thảo cdtt 2008-2011 chua co Chi tiết
30 Võ thị Trâm Anh kế Toán 2010-2013 Thủ Kho Chi tiết
31 vũ duy khoa nông học 2011 - 2014 nhân viên nông nghiệp Chi tiết
32 vu ha trồng trọt 2013-2015 cảnh sát Chi tiết
33 Vũ Thị Hà Kỹ thuật cao su 2009-2011 chưa có việc làm Chi tiết
34 Vuong Van Trung Ke Toan 2009-2012 Chua co Chi tiết