HP
Display

Danh sách hội cựu sinh viên

Trần Thị Ngọc TC KTCS
2006-2008 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT, TỔNG HỢP
nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA LÂM
ấp bàu chiên, xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BR-VT 01684876234
ngocmai8769@gmail.com