HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Nguyễn Duy Hiệu Hóa Nhựa 2009- 2012 Kỹ Thuật Chi tiết
2 Nguyễn Duy Hiệu Công Nghệ Hoá 2009-2012 Trưởng phòng kỹ thuật Chi tiết
3 Nguyễn Hà Trang cao đẳng kế toán 2010-2013 Chi tiết
4 Nguyễn Hà Trang cao đẳng kế toán 2010-2013 Chi tiết
5 Nguyễn Hoàng Nam Công nghệ thông tin 2004-2008 Lập trình viên Chi tiết
6 Nguyễn Hồng Quân Kế toán DNSX 2010-2012 Kế toán Chi tiết
7 Nguyễn Hữu Ninh Điện Xí Nghiệp 2001 - 2003 PTP Tổ Chức Hành Chính Chi tiết
8 Nguyễn Hữu Tráng Kỹ thuật cao su 2011-2013 Chi tiết
9 Nguyễn Hữu Tuấn Trồng trọt 2008-2010 Nhan vien NN Chi tiết
10 Nguyen huynh duy cuong Che bien cao su 2006-2008 Kiem pham Chi tiết
11 Nguyễn Huỳnh Tấn Trung kỹ thuật cao su 2008-2010 nv Bảo vệ Chi tiết
12 Nguyễn Khắc Việt CĐ CNHN 2008-2011 NV phòng kinh doanh Chi tiết
13 Nguyễn Lệ Huyền Kỹ thuật cao su 2006-2008 CBKT Chi tiết
14 Nguyễn Mậu Thái Sữa chữa 11 1994 - 1996 Giáo viên Chi tiết
15 Nguyễn Minh Nhựt Tin học 2008-2010 Chi tiết
16 Nguyen Minh Tri Dien-Dien tu 2010-2013 Bao tri dien nuoc truong th thcs tran phu Chi tiết
17 Nguyễn Ngọc Phương Kỹ thuật cao su 2006 - 2008 Nhân viên kỹ thuật Chi tiết
18 Nguyển Ngọc Tài Điện 2011-2014 Chi tiết
19 Nguyễn Ngọc Thiện kỹ thuật cao su 2007-2009 chưa Chi tiết
20 Nguyễn Nguyên Lâm Tin học 2003-2006 CCO Chi tiết
21 Nguyễn Quang Đạt Thịnh Kế toán 2012-2014 chưa có Chi tiết
22 Nguyễn Thành Duy Trồng trọt 2013-2016 Tổ trưởng KTCB Chi tiết
23 Nguyễn Thành Linh Công Nghệ KT Hóa Học 2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển ) Chi tiết
24 Nguyễn Thành Linh Công Nghệ Kĩ Thuật Hóa Học 2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển ) Chi tiết
25 Nguyễn Thành Linh Công Nghệ Kĩ Thuật Hóa Học 2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển ) Chi tiết
26 nguyen thanh loc ktcs 2012 - 2014 that nghiep Chi tiết
27 Nguyễn Thanh Nhài CNHH 2011 - 2014 Chi tiết
28 nguyễn thanh thắng ky thuat cao su 2009-2011 Chi tiết
29 Nguyễn Thanh Thắng Kỹ thuật 2009-2011 Kỹ thuật viên Chi tiết
30 Nguyễn Thanh Thắng Kỹ thuật 2009-2011 Kỹ thuật viên Chi tiết
31 Nguyen The Phu Ke Toan 2009-2012 Nhan vien Ke Toan Chi tiết
32 Nguyễn Thế Phú Kế Toán DNSX 2009-2012 Kế Toán Chi tiết
33 Nguyễn Thị Bích Thảo Kế Toán 2012-2015 Sinh Viên Chi tiết
34 Nguyễn Thị Hoa CĐTT 2008 _2011 Chua co viec lam Chi tiết
35 Nguyễn Thị Kim Anh Kỹ thuật cao su 2011-2014 chưa có Chi tiết
36 Nguyễn thị kim Phụng kỹ thuật cao su 2007-2009 chưa Chi tiết
37 NGUYEN THi LUYEN ke toan 2010-2013 chua co Chi tiết
38 Nguyễn Thị Minh Tiền Tin học k2 2003-2005 Công chức Chi tiết
39 Nguyễn Thị Mỹ Phúc CĐ CNHN 2008-2011 NV phòng QLCL Chi tiết
40 Nguyễn Thị Ngọc Dung Kế toán 2010-2012 Đài truyền thanh Chi tiết
41 nguyễn thị ngọc thu Trồng Trọt 2010-2013 chưa Chi tiết
42 Nguyen Thi Tam Tin học 6 2007-2009 Kế toán Chi tiết
43 Nguyen Thi Thanh Thao Ke toan 2010-2013 chua co Chi tiết
44 nguyen thi thanh tuyen ki thuat cao su 2012-2014 chua co viec lam Chi tiết
45 nguyen thi thanh tuyen ki thuat cao su 2012-2014 chua co Chi tiết
46 Nguyễn Thị Thu Hường kế toán DNSX 2004-2006 kế toán Chi tiết
47 Nguyen thi thu thuy Ky thuat cao su 2007-2009 Chua co viec lam Chi tiết
48 Nguyễn Thị Thuý Công nghệ kĩ thuật hoá nhựa 2010 - 2013 Chi tiết
49 nguyễn thị thủy công ngệ hóa học 2010-2013 kỹ thuật Chi tiết
50 nguyen thi thuy hang cong nghe che bien cao su 2012-2014 sinh vien Chi tiết