HP
Display

Danh sách hội cựu sinh viên

Nguyễn Thành Linh Công Nghệ KT Hóa Học
2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển )
Sinh viên Công Ty Kyung Sung Polyech VN
Trường CD Công Nghiệp Cao Su 0975005251
linhnguyen.070894.tt@gmail.com