HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Hà Trọng Tới khoa học cây trồng 2013-2016 SV Chi tiết
2 Hồ Mạnh Duy khoa học cây trồng 2013-2016 đang tìm việc Chi tiết
3 Hồ Tiểu Hổ Trồng Trọt 2013 - 2015 Chi tiết
4 Hồ Trọng Tuấn Kỹ thuật cao su 2012-2014 Chưa có việc Chi tiết
5 Hoàng Đặng Nghĩa Kỹ thuật cao su 2007-2009 Nhân viên Kỹ thuật cao su Chi tiết
6 hoàng minh thái cd08tt 2008-2011 dội trưởng Chi tiết
7 Hoàng Tấn Hợp khoa học cây trồng 2011-2014 Chi tiết
8 Hoàng Thị Hằng hóa nhựa 2009-2012 thất nghiệp Chi tiết
9 Hoàng Thị Thu Hương ke toan 2009-2011 chưa có việc làm Chi tiết
10 Hoàng Thị Thu Hương kế toán DNSX 2009-2011 chưa có việc làm Chi tiết