HP
Display

Danh sách hội cựu sinh viên

Hoàng Đặng Nghĩa Kỹ thuật cao su
2007-2009 Nhân viên Kỹ thuật cao su
Nhân viên Đội cao su EaWy-Công ty TNHHMTV cao su EaH'Leo
EaH'Leo - Đăklăk 01666091856
nghiacseawy@gmail.com