HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Nguyễn Quang Đạt Thịnh Kế toán 2012-2014 chưa có Chi tiết
2 Nguyễn Thành Duy Trồng trọt 2013-2016 Tổ trưởng KTCB Chi tiết
3 Nguyễn Thành Linh Công Nghệ KT Hóa Học 2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển ) Chi tiết
4 Nguyễn Thành Linh Công Nghệ Kĩ Thuật Hóa Học 2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển ) Chi tiết
5 Nguyễn Thành Linh Công Nghệ Kĩ Thuật Hóa Học 2012-2015 RD ( Nghiên cứu và phát triển ) Chi tiết
6 nguyen thanh loc ktcs 2012 - 2014 that nghiep Chi tiết
7 Nguyễn Thanh Nhài CNHH 2011 - 2014 Chi tiết
8 nguyễn thanh thắng ky thuat cao su 2009-2011 Chi tiết
9 Nguyễn Thanh Thắng Kỹ thuật 2009-2011 Kỹ thuật viên Chi tiết
10 Nguyễn Thanh Thắng Kỹ thuật 2009-2011 Kỹ thuật viên Chi tiết