HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Nguyễn Huỳnh Tấn Trung kỹ thuật cao su 2008-2010 nv Bảo vệ Chi tiết
2 Nguyễn Khắc Việt CĐ CNHN 2008-2011 NV phòng kinh doanh Chi tiết
3 Nguyễn Lệ Huyền Kỹ thuật cao su 2006-2008 CBKT Chi tiết
4 Nguyễn Mậu Thái Sữa chữa 11 1994 - 1996 Giáo viên Chi tiết
5 Nguyễn Minh Nhựt Tin học 2008-2010 Chi tiết
6 Nguyen Minh Tri Dien-Dien tu 2010-2013 Bao tri dien nuoc truong th thcs tran phu Chi tiết
7 Nguyễn Ngọc Phương Kỹ thuật cao su 2006 - 2008 Nhân viên kỹ thuật Chi tiết
8 Nguyển Ngọc Tài Điện 2011-2014 Chi tiết
9 Nguyễn Ngọc Thiện kỹ thuật cao su 2007-2009 chưa Chi tiết
10 Nguyễn Nguyên Lâm Tin học 2003-2006 CCO Chi tiết