HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Bế Hồng Sơn kĩ thuật cao su 2B 2007-2009 nhân viên kĩ thuật Chi tiết
2 Bùi Công Phú công nghệ kỹ thuật hóa học 2010-2013 nhân viên phòng thí nghiệm Chi tiết
3 Bùi Huy Đoàn Trồng trọt 2010 - 2013 Chi tiết
4 Bùi Huy Đoàn Trồng trọt 2010 - 2013 Chưa có việc Chi tiết
5 Bùi Kim Lâm công nhân cơ khí (máy ủi T130) 1979 kỹ thuật viên Chi tiết
6 Bùi Thị Ánh Tuyết Kế Toán 2010 - 2013 chưa có việc làm Chi tiết
7 Bui Thi Ly Na Trong Trot 2010-2013 Nhan vien ky thuat Chi tiết
8 Bùi Thị Thanh Loan ktcs 2008-2010 Chi tiết
9 Bùi Thị Thịnh chế biến cao su 2007-2009 kcs Chi tiết
10 Cao Nhật Minh CNTT 2002 -2004 IT Chi tiết