HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Cao Quốc Ngữ Hoá Nhựa 2009-2012 Kỹ Thuật Chi tiết
2 Cao Thah Nga Trong trot 2010-2012 Chi tiết
3 CAO TIẾN CÔNG Chế biến mủ cao su 2008-2010 Nhân viên chất lượng Chi tiết
4 Đàm Quang Hòa Công Nghệ KT Hóa Học 2011-2014 Nhân Viên Hóa Nghiệm Chi tiết
5 đàm văn hòa kỹ thuật hóa nhựa 2010-2013 Chi tiết