HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Trần Thị Phương Thảo Kế toán 2010-2013 Kế toán Chi tiết
2 TRẦN THỊ THÚY NGÂN trồng trọt 2008-2011 chưa có việc làm Chi tiết
3 trần văn cương ktcs 2008-2010 làm nông Chi tiết
4 Tran van linh Hoa nhua 2010/2012 Ki thuat Chi tiết
5 trần văn nở chế biến 2003-2005 công nhân Chi tiết
6 Trần Văn Sính Công Nghệ Kĩ Thuật Hóa Học 2011 - 2014 Chưa Có Chi tiết
7 Trịnh Thị Kim Oanh Kế Toán 2012-2014 Kế Toán Chi tiết
8 Trịnh Văn Hòa CNHN 2010- 2013 chưa có @@ Chi tiết
9 Trịnh Văn Hòa CNHN 2010 - 2013 Chi tiết
10 Trịnh xuân hải Tctt 2009-2011 Thủ kho Chi tiết