HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Bế Hồng Sơn kĩ thuật cao su 2B 2007-2009 nhân viên kĩ thuật Chi tiết
2 Bùi Công Phú công nghệ kỹ thuật hóa học 2010-2013 nhân viên phòng thí nghiệm Chi tiết
3 Bùi Huy Đoàn Trồng trọt 2010 - 2013 Chi tiết
4 Bùi Huy Đoàn Trồng trọt 2010 - 2013 Chưa có việc Chi tiết
5 Bùi Kim Lâm công nhân cơ khí (máy ủi T130) 1979 kỹ thuật viên Chi tiết
6 Bùi Thị Ánh Tuyết Kế Toán 2010 - 2013 chưa có việc làm Chi tiết
7 Bui Thi Ly Na Trong Trot 2010-2013 Nhan vien ky thuat Chi tiết
8 Bùi Thị Thanh Loan ktcs 2008-2010 Chi tiết
9 Bùi Thị Thịnh chế biến cao su 2007-2009 kcs Chi tiết
10 Cao Nhật Minh CNTT 2002 -2004 IT Chi tiết
11 Cao Quốc Ngữ Hoá Nhựa 2009-2012 Kỹ Thuật Chi tiết
12 Cao Thah Nga Trong trot 2010-2012 Chi tiết
13 CAO TIẾN CÔNG Chế biến mủ cao su 2008-2010 Nhân viên chất lượng Chi tiết
14 Đàm Quang Hòa Công Nghệ KT Hóa Học 2011-2014 Nhân Viên Hóa Nghiệm Chi tiết
15 đàm văn hòa kỹ thuật hóa nhựa 2010-2013 Chi tiết
16 Đàm Văn Trường Kĩ Thuật Cao Su 2012 2015 Chưa Có Chi tiết
17 Đặng Đình Tiến Nông Học 2011-2014 chưa có Chi tiết
18 Đặng Thế Hoàng Kỷ thuật cao su 2011 - 2014 nhân viên kỷ thuật Chi tiết
19 Đặng Thị Hồng Trang Kế toán 2010-2013 Kế toán Chi tiết
20 Đặng Thị Kiều Linh Kế Toán 2010 - 2012 Chi tiết
21 dang thi nguyen cdkt 2010 Chi tiết
22 Dang Thi Nguyen cao dang ke toan 2010-2013 chua co Chi tiết
23 đào thanh kiếm công nghệ hoá nhựa 2010-2013 chưa có Chi tiết
24 Đào Thị Thu Hiền Kế Toán 2011-2014 Chi tiết
25 Đậu Quang Quyết nông học 2012-2015 sinh viên Chi tiết
26 dieu do ktcs 2011 2013 cham soc vuon kiem thiet co ban Chi tiết
27 đinh đức tài công nghệ hóa nhựa 2009-2012 lab,MO Chi tiết
28 Đinh Thị Trúc Phương tc kỹ thuật cao su 2008 - 2010 kỹ thuật - Hàm lượng Chi tiết
29 Đinh Thị Trúc Phương tc kỹ thuật cao su 2008 - 2010 kỹ thuật - Hàm lượng Chi tiết
30 Đinh Văn Ngọc Trồng trọt 2012-2015 Sinh Viên Chi tiết