HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Trương Công Đạt khoa học cây trồng 2011 NVP.KH-XDCB Chi tiết
2 Trương Hoài Thương Trồng Trọt 2010-2013 Nhân viên Thống Kê Chi tiết
3 Trương Mỹ Linh trồng trọt 2010-2012 nhân viên kỹ thuật Chi tiết
4 Trương Thị Ngọc Thanh kỹ thuật hoá nhựa 2010-2013 Chi tiết
5 Trương Thị Yến Nhi CĐKT 2010-2013 chưa có Chi tiết
6 Vi Thị Quỳnh Trang Ke toan 2010-2012 Ke toan Chi tiết
7 Võ Minh Thiện Kế Toán 2013 - 2016 Nhân Sự Chi tiết
8 Võ thành thân Kỹ thuật cao su 2011 Không Chi tiết
9 võ thị ngọc thảo cdtt 2008-2011 chua co Chi tiết
10 Võ thị Trâm Anh kế Toán 2010-2013 Thủ Kho Chi tiết