HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Nguyễn Trọng Phú Kỹ Thuật Cao Su 2012-2014 Nhân Viên Văn Phòng Chi tiết
2 nguyễn trung ba kỹ thuật cao su 2006-2008 nhân vien kỹ thuật Chi tiết
3 Nguyễn Trung Tuấn Điên công nghiệp và dân dụng 2006-2008 Bảo trì điện Chi tiết
4 nguyễn văn lừng ktcs 2010-2012 trợ lý phòng kỹ thuật kiêm đội trưởng đội sản xuất số 01 Nông trường cao su Quốc Cường Chi tiết
5 Nguyễn Văn Lượng TC kế Toán 2009 - 2011 Sinh Viên Chi tiết
6 nguyễn văn nghĩa hóa nhựa 2009-2012 Chi tiết
7 Nguyễn Văn Nghĩa Nông Học 2009-2012 Nhân Viên Chi tiết
8 nguyễn văn tiến kỹ thuật cao su 2009-2012 chưa Chi tiết
9 nguyễn viết thắng ktcs 1 a 2006 - 2008 nhân viên kỹ thuật Chi tiết
10 Nguyễn Xuân Duy Kỹ thuật cao su 2011-2014 Chưa có Chi tiết