HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Lê Anh Thi Sửa chữa Ôtô 2001 - 2003 Chi tiết
2 Lê Bảo Trung Công Nghệ Hóa 2011-2014 Chưa Chi tiết
3 LÊ ĐĂNG CƯỜNG Hóa Nhựa 2010-2013 Chưa ổn định Chi tiết
4 Lê Đăng Nhật công nghệ kỹ thuật hóa nhựa 2010-2013 chưa có Chi tiết
5 LÊ HOÀNG CÔNG KẾ TOÁN 2004-2006 Sản Xuất Cà Phê nguyên chất Chi tiết
6 Le Hoang Ngoc Thao Dien Dien tu 2010 Chua co Chi tiết
7 Lê Hồng Đạt kỷ thuật cao su 2007-2009 Nông nghiệp Chi tiết
8 Lê Ích Bôn Công nghệ hóa học 2012-2015 Nhân viên QLCL Chi tiết
9 lê ngọc khang kế toán doang nghiệp sản xuất 2008-2010 văn phòng - thống kê Chi tiết
10 Le Thanh Tien Ke Toan 2009-2012 Nhan vien Ke Toan Chi tiết