HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Cao Quốc Ngữ Hoá Nhựa 2009-2012 Kỹ Thuật Chi tiết
2 Cao Thah Nga Trong trot 2010-2012 Chi tiết
3 CAO TIẾN CÔNG Chế biến mủ cao su 2008-2010 Nhân viên chất lượng Chi tiết
4 Đàm Quang Hòa Công Nghệ KT Hóa Học 2011-2014 Nhân Viên Hóa Nghiệm Chi tiết
5 đàm văn hòa kỹ thuật hóa nhựa 2010-2013 Chi tiết
6 Đàm Văn Trường Kĩ Thuật Cao Su 2012 2015 Chưa Có Chi tiết
7 Đặng Đình Tiến Nông Học 2011-2014 chưa có Chi tiết
8 Đặng Thế Hoàng Kỷ thuật cao su 2011 - 2014 nhân viên kỷ thuật Chi tiết
9 Đặng Thị Hồng Trang Kế toán 2010-2013 Kế toán Chi tiết
10 Đặng Thị Kiều Linh Kế Toán 2010 - 2012 Chi tiết