HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 NguyễnVăn Hùng công nghệ hóa 2011 chưa có việc làm Chi tiết
2 nông thị lặng kỹ thuật hoá nhựa 2010-2013 Chi tiết
3 Nông Thị Lặng Công nghệ hóa nhựa 2010 - 2013 Nv Chi tiết
4 Nông Văn Khánh công nghệ kỹ thuật hóa học 2011-2014 chưa có Chi tiết
5 Phạm Hùng Phi công nghệ hóa học 2013 - 2016 ko có Chi tiết
6 phạm phước an điện công nghiệp 2008-2011 vật vờ Chi tiết
7 Phạm Thị Dung Cao Đẳng Kế Toán 2010-2013 chưa có việc làm Chi tiết
8 phạm thị hồng hóa nhựa 2009-2012 Chi tiết
9 Phạm Thị Ngọc Hiếu Kế Toán 2011-2014 Chi tiết
10 Phạm Thị Phương Kế toán 2010-2013 NV Bán hàng Chi tiết