HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Nguyễn Thị Thuý Lan Cao đẳng trồng trọt 2008-2011 nhân viên kỹ thuật Chi tiết
2 Nguyen thi thuy trang Ke toan 2008-2011 Chua co viec lam Chi tiết
3 Nguyễn Thị Trang Kế toán 2010 - 2013 nhân viên bán hàng Chi tiết
4 Nguyễn Thị Vui ktcs 2008-2010 chưa có Chi tiết
5 Nguyễn Thị Xuân Trúc Kế Toán 2010-2013 công nhân Chi tiết
6 Nguyễn thùy Trang khoa hoc cay trong 2009-2012 chua co Chi tiết
7 Nguyễn Tiến Đức Nông học 2012-2015 Chưa có Chi tiết
8 Nguyễn Trí Kham trung cấp chế biến 2010-2012 nhân viên KCS nhà máy chế biến mủ cao su Cam Lộ Chi tiết
9 Nguyễn Trọng Khương Công Nghệ Hóa Học 2011 - 2014 Sinh Viên Chi tiết
10 Nguyễn Trọng Phú Kỹ Thuật Cao Su 2012-2014 Nhân Viên Văn Phòng Chi tiết