HP
Display

hội cựu sinh viên

Danh sách hội cựu sinh viên
STT Chi tiết
1 Nguyễn Duy Hiệu Hóa Nhựa 2009- 2012 Kỹ Thuật Chi tiết
2 Nguyễn Duy Hiệu Công Nghệ Hoá 2009-2012 Trưởng phòng kỹ thuật Chi tiết
3 Nguyễn Hà Trang cao đẳng kế toán 2010-2013 Chi tiết
4 Nguyễn Hà Trang cao đẳng kế toán 2010-2013 Chi tiết
5 Nguyễn Hoàng Nam Công nghệ thông tin 2004-2008 Lập trình viên Chi tiết
6 Nguyễn Hồng Quân Kế toán DNSX 2010-2012 Kế toán Chi tiết
7 Nguyễn Hữu Ninh Điện Xí Nghiệp 2001 - 2003 PTP Tổ Chức Hành Chính Chi tiết
8 Nguyễn Hữu Tráng Kỹ thuật cao su 2011-2013 Chi tiết
9 Nguyễn Hữu Tuấn Trồng trọt 2008-2010 Nhan vien NN Chi tiết
10 Nguyen huynh duy cuong Che bien cao su 2006-2008 Kiem pham Chi tiết