HP
Display

Tổ chức khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh Lao động

Ngày 09-10/01/2018, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su và Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Phước đã phối hợp tổ chức khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tham dự buổi khai giảng có bà Hà Thị Bích, Phụ trách phòng Việc làm – An toàn lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Bình Phước, về phía Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su có ThS. Nguyễn Văn Bảy – Phó Hiệu trưởng và 59 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quang cảnh khóa huấn luyện

Văn Hà

Chia sẻ: