HP
Display

Huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận

 Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận đã phối hợp tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 100 học viện tại Công ty.

 Đối tượng tham dự khóa huấn luyện là Trưởng, Phó, cán bộ, nhân viên của 07 phòng ban; Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ quản lý của 04 nông trường; Giám đốc, Phó Giám đốc và công nhân của xí nghiệp chế biến cao su.
Thời gian khóa huấn luyện diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 12/7/2016 đến ngày 14/7/2016). Nội dung khóa huấn luyện tập trung vào các lĩnh vực: Chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của ngành cao su về công tác ATVSLĐ; Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về ATVSLĐ tại cơ sở; Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa; Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.
Một số hình ảnh khóa huấn luyện:
 
ThS Nguyễn Văn Hà – Giám đốc Trung tâm ĐTTX&QHDN
đang trao đổi, thảo luận nội dung khóa huấn luyện với học viên
Quang cảnh khóa huấn luyện
Quang cảnh khóa huấn luyện
 
Văn Hà
 
 
Chia sẻ: