Display

Tuyển nhiều vị trí - CÔNG TY CỔ PHẦN MAHIMA GLOVE

CÔNG TY CỔ PHẦN MAHIMA GLOVE

(ẤP 4, NHA BÍCH, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC)

TUYỂN DỤNG

1: NHÂN VIÊN QC/LAP: SỐ LƯỢNG 10

TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH HÓA, CAO SU

2: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ: SỐ LƯỢNG 4

TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN

3: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH: SỐ LƯỢNG 30

TỐT NGHIỆP THCS/THPT

4: NHÂN VIÊN Y TẾ: SỐ LƯỢNG 2

TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG ĐA KHOA

5: NHÂN VIÊN IT: 1

CÓ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ MẠNG NỘI BỘ

MỨC LƯƠNG TỪ 12-15 TRIỆU, THAM GIA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THEO QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC, CÁC CHẾ NGHỈ LỄ TẾT THEO QUY ĐỊNH.

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TỪ NGÀY 01/06-30/06/2021.

NHÂN VIÊN QC PHỎNG VẤN NHẬN VIỆC NGAY.

BỘ HỒ SƠ XIN VIỆC ĐẦY ĐỦ THEO QUY ĐỊNH.

LÀM VIỆC TẠI: ẤP 4, NHA BÍCH, CHƠN THÀNH, BÌNH PHƯỚC

ĐT: 0789889256 – NGỌC ANH – Email: tuyendungmahima@gmail.com

Chia sẻ: