HP
Display

Công ty CITAFARM (Trang trại chiến thắng) - Nhân viên kỹ thuật

Công ty CITAFARM (Trang trại chiến thắng)

Địa chỉ: Ấp Gia Biện, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật

2. Số lượng: 02 người

3. Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Nông nghiệp

          4. Lương: từ 5 - 10 triệu

5. Nơi làm việc: Ấp Gia Biện, Xã Tam Lập, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương.

6. Chi tiết mời liên hệ số điện thoại:  0813913562 (Gặp chị Trần Thị Mỹ Trâm)

Địa chỉ email: mytram996@gmail.com

Chia sẻ: