Display

Công ty CPTM Vật tư Bình Phước - Nhân viên kỹ thuật nông nghiệp

Đơn vị tuyển dụng: Công ty CPTM Vật tư Bình Phước

Địa chỉ: Phường Sơn Giang – TX. Phước Long - Bình Phước

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kỹ thuật

2. Số lượng: 5 người

3. Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp (trở lên) các ngành nông nghiệp: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông, Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, trung thực và chủ động trong công việc

4. Lương: Từ 4 triệu trở lên.

5. Nơi làm việc: Chuỗi các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

          6. Chi tiết mời liên hệ số điện thoại:

                   Anh Bắc:  0903.554699; Anh Hè: 0905.102269

 

Chia sẻ: