HP
Display

Sơ lược khoa Công Nghệ Hóa Học

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
 
1. Cơ cấu tổ chức nhân sự của khoa
-      Tháng 4/2004 theo QĐ số 19/TC-QĐ thành lập khoa Kỹ Thuật Cao Su gồm hai bộ môn: bộ môn chế biến cao su và bộ môn trồng trọt do thầy Lâm Quốc Trình làm trưởng khoa và 02 phó khoa là thầy Lê Đức Đẳng và thầy Bùi Đình Ninh
-      Tháng 1/2008 khoa KTCS được tách ra thành khoa Công nghệ hóa học do thầy Lâm Quốc Trình làm trưởng khoa và khoa Nông học do thầy Trần Quốc Kỳ làm trưởng khoa.
-      Đến nay lực lượng cán bộ của khoa công nghệ hóa học gồm 12 Giảng viên trong đó có 01 NCS, 06 thạc sỹ và 05 kỹ sư.
2. Đào tạo và nghiên cứu khoa học
-      Kết hợp chặt chẽ đào tạo và nghiên cứu khoa học là tâm điểm chủ đạo trong quá trình phát triển của khoa CNHH trong lĩnh vực chế biến cao su và công nghệ hóa – nhựa, công nghệ cao su.
-      Khoa CNHH thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc trung cấp chuyên ngành công nghệ chế biến mủ cao su, bậc cao đẳng công nghệ hóa học, công nghệ polymer, công nghệ cao su. Hàng năm khoa tuyển hơn 120HS-SV hai hệ TC-CĐ. Trong tương lai khoa sẽ mở thêm ngành công nghệ môi trường, công nghệ vật liệu trình độ Cao đẳng và Đại học để đáp ứng nhu cầu cấp thiết hiện nay cho ngành và cho xã hội.
-      Về nghiên cứu khoa học khoa CNHH luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên và sinh viên tham gia NCKH. Ngoài ra khoa còn tích cực đẩy mạnh hợp tác triển khai chuyển giao NCKH cho các công ty trong ngành và cao su tiểu điền. Hàng năm khoa đều có đề tài đăng ký cấp trường và tỉnh Bình phước.
3. Hợp tác với viện NCCS
-      Hợp tác với viện NCCS là một trong những hoạt động phát triển chung của nhà trường trong đó có khoa CNHH viện tham gia thỉnh giảng giúp khoa đào tạo nâng cao năng lực trong công tác đào tạo và NCKH.
4. Định hướng phát triển của khoa
-      Về chất lượng nguồn nhân lực của khoa CBGD được bồi dưỡng kiến thức và năng lực ngoại ngữ để tiếp thu nguồn tài liệu các nước cao su
-      Về đào tạo: luôn đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội.
-      Về NCKH khoa tổ chức nghiên cứu, triển khai kết quả nghiên cứu, tham giá các cấp, nghiên cứu sản xuất doanh nghiệp
Chia sẻ: