HP
Display

Lịch sử Trung tâm Đào tạo Lái xe

24 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
                                     
             Từ năm 1989-1998 đào tạo lái xe chỉ là một bộ phận nhỏ do phòng Đào tạo quản lý, chỉ có 2 xe tải Zil - 130 và 2 giáo viên, mỗi năm chỉ đào tạo khoảng 100 học viên.
Năm 1999-2002 bộ phận đào tạo lái xe được chuyển cho Ban Cơ khí quản lý và đào tạo.
            Năm 2003 nhu cầu học lái xe trong xã hội tăng, nên nhà trường đưa ra chủ trương phát triển đào tạo nghề lái xe. Nhà trường đã đầu tư xây dựng sân bãi với diện tích 2 ha và mua thêm 5 xe tải đã qua sử dụng ( 3 xe hạng C, 2 xe hạng B2 ):
            + Trong năm 2003 đã đào tạo được:
* Hạng A1: 7.700 học viên
                        * Hạng B2: 22 học viên ( khóa đầu tiên đào tạo B2 )
                        *  Hạng C: 160 học viên.    
Tháng 3/2004 nhà trường đề nghị Tổng Công ty cao su Việt Nam phê duyệt thành lập Trung tâm đào tạo lái xe trực thuộc Trường cao đẳng công nghiệp cao su theo quyết định số 313/QĐ-TCCB ngày 17/03/2004 của HĐQT Tổng công ty cao su việt nam ( Nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su). Với biên chế của trung tâm là 07 người: 1 Giám đốc, 1 thu ngân và 5 giáo viên.
+ Trong năm 2004 đào tạo được:
* Hạng A1: 3000 học viên
                        * Hạng B2: 167 học viên
                        * Hạng C: 218 học viên
Năm 2010 nhà trường đã xây dựng thêm sân tập lái với diện tích 3.5 ha để tạo điều kiện học tập cho học viên và đã xây dựng thêm hệ thống phòng học, nhà làm việc, đầu tư thêm trang thiết bị máy tính, nhà xưỡng, phương tiện dạy học đáp ứng được yêu cầu đào tạo của Bộ Giao thông Vận tải. Trung tâm luôn là đơn vị dẫn đầu trong việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, là mô hình thí điểm khoán đầu tiên của nhà trường. Sau khi Trung tâm được thành lập, nhà trường đã định hướng và quyết định thí điểm giao cho Trung tâm là đơn vị đầu tiên trong nhà trường thực hiện hoạch toán lấy thu bù chi trong đào tạo và nộp lợi nhuận về cho nhà trường. Trong các năm qua Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe luôn hoàn thành kế hoạch được giao. Doanh thu tăng hàng năm, năm sau cao hơn năm trước và là một đơn vị vững mạnh trong công tác Đảng củng như phòng trào Công đoàn được Nhà trường đánh giá cao.      
Được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sâu sát của ban giám hiệu và tạo điều kiện từ các phòng ban nhà trường; Đến nay Trung tâm đã ngày càng lớn mạnh. Quy mô Trung tâm năm 2012 như sau:
                        + Đội ngũ : 25 CBGV trong biên chế và 26 GVHĐ.
                        + Xe tập lái: 34 chiếc
                        + Lưu lượng đào tạo : 360 học viên.
            - Với đội ngũ giáo viên thường xuyên được tập huấn cải tiến phương pháp giảng dạy, nhiệt tình trong công tác;  Xe tập lái đời mới, cơ sở vật chất đảm bảo, môi trường học tập thuận lợi, nên chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao; Tạo được uy tín về đào tạo lái xe trên địa bàn Tỉnh bình phước cũng như các địa phương lân cận
           
Năm 2012 nhà trường lại tiếp tục đổi mới cơ chế góp vốn bằng hình thức chuyển nhượng lại xe  cho giáo viên quản lý và sử dụng trong đào tạo. Thu hồi vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác cho Trung tâm.
            Năm 2012 được sự chấp thuận của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su, Bộ Giao Thông Vận Tải, UBND Tỉnh và Sở Giao Thông Tỉnh Bình Phước; Nhà trường đã đầu tư xây dựng sân sát hạch với diện tích 3.5ha. Hiện nay đã mua xe sát hạch và thực hiện xong phần nhà điều hành. Dự kiến đầu quý 2 năm 2013 đưa vào sử dụng. Đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của học viên trong tỉnh, tiết kiệm được nhiều khoản chi phí cho các Trung tâm cũng như học viên trong tỉnh.
- Kết quả đào tạo Trung tâm thực hiện được trong các năm qua:
                        *  Mô tô Hạng A1:                24.388 học viên
                         * Hạng B2:                              4.459 học viên
                        * Hạng C:                                2.291 học viên.
                        * Nâng hạng lên D và E:           183 học viên
            Tốt nghiệp đạt trên 96%
            - Với Thành tích trênTrung Tâm Đào Tạo Lái Xe nhà trường đã được Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vàhàng năm đều được tặng Bằng khen của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam.và nhiều giấy khen của Nhà trường
- Cùng với sự phát triển của Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Trung tâm đào tạo lái xe đã và đang từng bước lớn mạnh khẳng định vai trò của mình trong việc đào tạo nghề cho Tập đoàn và xã hội. Góp phần vào việc đảm bảo an toàn giao thông, tiến tới mục tiêu của xã hội về xây dựng văn hóa giao thông.
 BGĐ TTĐTLX
           
             


Chia sẻ: