HP
Display

Lịch công tác tuần (Từ ngày 24 đến ngày 28/02/14)

       TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  24  đến ngày 28/02/14)
 
NGÀY THÁNG
THỜI GIAN
NỘI DUNG – THÀNH PHẦN – ĐỊA ĐIỂM
  
THỨ HAI
24/02
  
 
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình đi học đến hết ngày 25/02/14
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh đi tập huấn đến hết ngày 24/02/14
15:00
- Đ/c PHT – Lê Văn Kích dự họp với Phòng TCHC
 
 
 
 
THỨ BA
25/02
05:00
 
07:30
 
08:30
- Đ/c PHT – Lê Văn Kích đi họp tại Thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 26/02/14
- Đ/c BT – Phạm Văn Nha, Đ/c PBTTT - Bùi Đình Ninh dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2013 tại Đảng ủy khối.
- Đ/c PHT – Trần Cao Tiêu dự Hội nghị tổng kết năm 2013 tại Công ty Cổ phần cao su Đồng phú
14:00
 
14:00
- Đ/c PHT – Trần Cao Tiêu làm việc với Khoa khoa học cơ bản về kế hoạch dạy văn hóa. Thành phần: LĐ. QLĐT, LĐ. KHCB. ĐĐ: VP Khoa
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh họp rà soát đăng ký đổi mới Phương pháp giảng dạy các khoa, ĐBCL. Thành phần: LĐ. Phòng khảo thí. ĐĐ: Phòng Khảo thí
 
 
 
 
THỨ TƯ
26/02
08:00
 
08:00
 
- Đ/c PHT – Trần Cao Tiêu làm việc với Phòng QLĐT về công tác chuẩn bị cho kế hoạch thực tập, thi TN, KH hoạt động tổ chuyên môn. ĐĐ: Phòng Thầy Tiêu.
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh họp rà soát chương trình Cao đẳng Khoa Nông học. Thành phần: Thầy Hà, Khoa (trừ GV lên lớp). ĐĐ: VP Khoa
14:00
- Đ/c HT – Phạm Văn Nha chủ trì họp Hội đồng tuyển sinh. Thành phần: Hội đồng tuyển sinh (kèm theo QĐ: 91/QĐ-CĐCS ngày 13 tháng 03 năm 2014). ĐĐ: A1.
 
 
 
THỨ NĂM
27/02
08:00
 
08:00
- Họp Ban thường vụ nghe Bí thư đoàn trường báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đoàn trường. ĐĐ: Phòng HT.
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình làm việc với Kinh tế về chương trình lao động tiền lương. Cùng dự có Thầy Hà. ĐĐ: VP Khoa
14:00
 
15:30
 
16:00
- Ban giám hiệu dự Hội thảo định hướng phát triển Bộ môn Điện – Điện tử. Thành phần: Khoa mời. ĐĐ: A1
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình làm việc với Khoa Nông học về chương trình quản lý tổ đội. Cùng dự có Thầy Hà. ĐĐ: VP Khoa.
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh họp rà soát CTĐT Khoa CNHH. Thành phần: Khoa mời. ĐĐ: VP Khoa
 
 
 
THỨ SÁU
28/02
 
08:00
08:00
- Đ/c HT – Phạm Văn Nha nghỉ phép năm đến hết ngày 06 tháng 3 năm 2014
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình làm việc Công ty cao su Hòa bình. Cùng dự có Thầy Hà
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh họp làm việc với các Khoa về việc lấy ý kiến đóng góp mẫu đề cương bài giảng thực hành. Thành phần: Trưởng các khoa, LĐ. Phòng Đào tạo. ĐĐ: A1
14:00
14:00
- Đ/c PHT – Lê Văn Kích họp với KTX về triển khai kế hoạch hoạt động 2014.
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh làm việc với Phòng QLĐT, Khảo thí về thống nhất dự thảo xây dựng đánh giá chương trình. ĐĐ: Phòng Thầy Ninh.
THỨ BẢY
01/03
07:00
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh lên lớp
 
     - Yêu cầu các đ/c đến đúng giờ, đúng thành phần.
Chia sẻ: