HP
Display

Lịch công tác tuần (Từ ngày 17 đến ngày 21/02/14)

      TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày  17  đến ngày 21/02/14)
 
NGÀY THÁNG
THỜI GIAN
NỘI DUNG – THÀNH PHẦN – ĐỊA ĐIỂM
 
THỨ HAI
17/02
06:00
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình dự lớp khai giảng ở Dầu tiếng
- Đ/c PHT – Bùi Đình Ninh đi học đến hết tuần
14:00
- Đ/c PHT – Lê Văn Kích họp xử lý tài sản thanh lý của phòng TCHC và Khoa Nông học
 THỨ BA
18/02
07:00
08:00
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình lên lớp
- Đ/c HT – Phạm Văn Nha làm việc với Ban QL Dự án về triển khai kế hoạch 2014. Thành phần: Ban QL Dự án, TP. TCKT. ĐĐ: Phòng HT
 

  
THỨ TƯ
19/02
07:00
08:00
 
 
09:30
 - Đ/c PHT – Lê Văn Kích lên lớp
- Đ/c HT – Phạm Văn Nha làm việc với TT. ĐTTX&QHDN về triển khai kế hoạch 2014. Thành phần: Đ/c Trình - PHT, Đ/c Hà – GĐTT. ĐTTX, LĐ các khoa: NH, CNHH, KT. ĐĐ: Phòng HT
- Đ/c PHT – Trần Cao Tiêu làm việc với Khoa CNHH về KH viết giáo trình – đề cương. Thành phần: LĐ. Phòng QLĐT, TK. CNHH. ĐĐ: Phòng Thầy Tiêu. 
13:00
14:00
- Đ/c PHT – Trần Cao Tiêu dự giờ Khoa Khoa học cơ bản
- Đ/c HT – Phạm Văn Nha chủ trì họp Hội đồng đề nghị xét phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Thành phần: Toàn thể Hội đồng. ĐĐ: A1
 
 
 
THỨ NĂM
20/02
08:00
 
 
08:00
- Đ/c HT – Phạm Văn Nha chủ trì cuộc họp xem xét việc thất thoát nước tại KTX. Thành phần: Đ/c Kích, Đ/c Ninh (PHT), Đ/c Lộc – TP. Thanh tra, LĐ Phòng TCHC, Đ/c Lực, Đ/c Hoài. ĐĐ: A1
- Đ/c PHT – Trần Cao Tiêu làm việc với khoa Nông học về kế hoạch viết giáo trình – đề cương. Thành phần: LĐ. Phòng QLĐT, TK. NH. ĐĐ: Phòng Thầy Tiêu
14:00
 
- Đ/c PHT – Lâm Quốc Trình họp Hội đồng thẩm định giáo trình thực hành Khoa CNHH. Thành phần: Khoa CNHH, Thầy Hà. ĐĐ: Khoa Hóa
THỨ SÁU
21/02
07:30
- Giao ban định kỳ
 
     - Yêu cầu các đ/c đến đúng giờ, đúng thành phần.

 

Chia sẻ: