HP
Display

Mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn của trường CĐ Công Nghiệp Cao Su

 1. Sứ mạng:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su phát triển để trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực ngành cao su và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; lấy đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành cao su làm trọng tâm.
2. Mục tiêu:
Đến năm 2015 trở thành trường Đại học Công nghiệp Cao su; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành cao su.
3. Tầm nhìn:
Đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao su trong khu vực.
4. Chính sách Chất lượng:
4.1. Đổi mới cơ bản và toàn diện để tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ viên chức nhà trường phát huy năng lực và trí tuệ cho sự nghiệp đào tạo phát triển của ngành cao su; cho sinh viên học tập, rèn luyện nhằm không ngừng nâng cao kiến thức cần thiết để tiến thân, lập nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.
4.2. Kết hợp chặt chẽ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành cao su và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
4.3. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lý cả về quy mô, trình độ và cơ cấu.
4.4. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đào tạo; phát triển mạnh mẽ các hình thức đào tạo và bồi dưỡng về kỹ thuật, quản lý và kinh tế; cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học của Trường;
4.5. Hợp tác, liên kết chặt chẽ với các đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các khu công nghiệp, Trường, Viện để triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành.
4.6. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực cao su, góp phần nâng cao vị thế của trường.

4.7. Xây dựng quan hệ mật thiết, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và các bên quan tâm

 Đồng Xoài, ngày 01 tháng 12 năm 2010

HIỆU TRƯỞNG                 
 (Đã Ký)                      
 
 Phạm Văn Nha                  
Chia sẻ: