Display

Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, chiều ngày 29/10/2021 tại hội trường C02, Đảng ủy trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Đ/c Phan Duy Khiêm trình bày báo cáo

Tham dự Hội nghị có đ/c Lê Văn Kích – Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể Cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt trong toàn đảng bộ. Hội nghị diễn ra trong một buổi, toàn thể Đảng viên, quần chúng thực hiện quy tắc 5K của Bộ Y tế khi tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghi

Tại Hội nghị Đ/c Phan Duy Khiêm – Báo cao viên cấp tỉnh, Phó phòng phụ trách phòng Thông tin Khoa giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã  báo cáo nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 cho toàn thể Đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ.

Tây Nguyên Xanh

Chia sẻ: