Display

Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền phổ biến luật thanh niên cho Đoàn viên thanh niên nhà Trường.

Thực hiện theo kế hoạch hoạt động công tác đoàn năm học 2020 -2021, sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Trường Cao đảng Công nghiệp cao su, Đoàn trường tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến Luật thanh niên cho Đoàn viên, thanh niên nhà trường.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Sỹ Thế , ĐUV- Bí thư đoàn trường, Thạc sỹ Phan Huy Khiêm - Phó Trưởng phòng Thông tin - Khoa giáo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước, Cô Nguyễn thị Hồng -  Phó trưởng Phòng TCHC và toàn thể đoàn viên thanh niên nhà trường.

Tại hội nghị Đoàn viên thanh niên đã được nghe 2 nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thanh niên, công tác thanh niên và bồi dưỡng thanh niên; Tuyên truyền và phổ biến Luật Thanh niên.

Thông qua hộ nghị nhằm giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống, lý tưởng cho thế hệ trẻ nhà trường trong việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời giúp đoàn viên thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật thanh niên và thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của Thanh niên trong cuộc sống xã hội hiên nay.

Sỹ Thế

Chia sẻ: