Display

Công đoàn Cao su Việt Nam Khai giảng lớp Lý luận và nghiệp vụ công đoàn theo chương trình đại học

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình công tác năm 2020.

Ngày 25/8/2020 Công đoàn Cao su Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn khai giảng lớp học tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su.

Phát biểu của đồng chí Phan Mạnh Hùng

 

Tham dự lớp học có 49 học viên đến từ công đoàn của 12 đơn vị miền Đông Nam Bộ và tây Nguyên; trong đó nhiều nhất là Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Lớp học được tổ chức trong 03 đợt tập trung, mỗi đợt tập trung trong 9-10 ngày. Các học viên được học tổng số 11 môn học liên quan đến nghiệp và và lý luận về công tác công đoàn. Toàn bộ học phí của học viên do Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ.

 Phát biểu của đại diện Đại học Công đoàn

         

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam biểu dương các đơn vị đã quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và lý luận công đoàn đồng thời cũng quán triệt tinh thần tham gia học tập của các học viên. Ông cũng lưu ý lớp học phải thực hiện tốt các biện pháp về phòng chống dịch Covid19 trong trường học. Ông mong muốn kết thúc lớp học các học viên sẽ có nhiều kiến thức để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả góp phần cùng đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ.

 

                                                                                      Đình Ninh(congdoancaosu.vn)

Chia sẻ: