Display

Năm 2020, Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su tuyển sinh trên 8.100 học sinh, sinh viên, học viên

Trong 2 ngày (20 và 21-2), Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su tổ chức hội nghị người lao động năm 2020, nhằm tổng kết hoạt động năm 2019, tuyên dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

2019 là năm thứ tư Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh đào tạo, sản xuất kinh doanh nhưng nhà trường đã nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết quả tổng tuyển sinh đạt trên 18.900 học sinh, sinh viên, học viên; 23,9% học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập từ loại khá trở lên; 91% học sinh, sinh viên đạt điểm rèn luyện từ khá trở lên.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Tú trao cờ thi đua xuất sắc năm 2019 cho Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su

 

Trong năm, 12 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường đã được triển khai; trường có sản phẩm đạt 2 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ V. Nhà trường đang khai thác hơn 124 ha cao su, sản lượng đạt 244 tấn, doanh thu đạt trên 6,2 tỷ đồng. Tổng doanh thu của trường năm 2019 đạt 51 tỷ đồng. Lương bình quân của cán bộ, giảng viên, công nhân viên đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng; thu nhập bình quân 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su đặt ra các mục tiêu phấn đấu như: tổng tuyển sinh trên 8.100 học sinh, sinh viên, học viên; doanh thu 43,5 tỷ đồng; tiền lương bình quân và thu nhập bình quân bằng năm 2019; chăm lo tốt đời sống cán bộ, viên chức và người lao động.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Thanh Tú đã trao cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của tập đoàn cho Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su. Công đoàn nhà trường cũng nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Công đoàn cao su Việt Nam. Ngoài ra, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khác cũng được tuyên dương khen thưởng.

Đặc biệt trong dịp này, 4 chi bộ, 11 cá nhân đã được tuyên dương thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 4 tập thể, 16 cá nhân đã được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Ngọc Huyền - Như Nam(baobinhphuoc.com.vn)

Chia sẻ: