Display

Hội nghị tổng kết khối thi đua số 6 năm 2019

Sáng ngày 19/11/2019 tại phòng họp A1 trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Dự Hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và lãnh đạo 07/08 các đơn vị thuộc khối thi đua số 6.

Tại Hội nghị Ông  Nguyễn Phong Phú trưởng phòng TC-HC trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đại diện cho khối trưởng khối thi đua số 6 năm 2019  báo cáo tổng kết thi đua năm 2019 và thông qua dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của khối . theo đó kết quả đánh giá phân loại cuối năm có 7/8 đơn vị hoàn thành tốt trở lên, 01 đơn vị là Công ty CP đầu tư xây dựng do năm 2019 không có công trình xây dựng nên xin không tham gia chấm điểm thi đua năm 2019. Hội nghị cũng đã thống nhất  đề nghị cấp trên khen thưởng: Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn nhà nước cho 02 tập thể, Cờ thi đua của tập đoàn cho 02 tập thể, Bằng khen tập đoàn cho 02 tập thể, ngoài ra đơn vị khối trưởng khối thi đua năm 2019 là trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã trao cờ luân lưu cho khối trưởng khối thi đua năm 2020 là Tạp chí Cao su Việt Nam đồng thời ký ký giao ước thi đua năm 2020.

Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã trao cờ luân lưu cho khối trưởng khối thi đua năm 2020 là Tạp chí Cao su Việt Nam
Nhân ngày 20/11 Khối tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
Các đơn vị ký kết thi đua năm 2020

N.M

Chia sẻ: