Display

VRG khai giảng lớp tập huấn về môi trường

Ngày 16/9/2019 tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật văn bản pháp lý, vận hành và bảo vệ môi trường cho cán bộ của các Công ty trực thuộc Tập đoàn. Lớp học được triển khai theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn do Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su phối hợp với Ban công nghiệp Tập đoàn tổ chức. Tham gia lớp học có 71 học viên đến từ 25 Công ty cao su của Tập đoàn và 03 Công ty là thành viên của Hiệp hội cao su Việt Nam.

Lớp học được triển khai trong thời gian ba ngày với bốn chuyên đề cơ bản gồm: Pháp lý về môi trường, Môi trường trong sản xuất bền vững, Hướng dẫn xây dựng ISO 14001 và Hướng dẫn vận hành công trình bảo vệ môi trường. Các báo cáo viên đến từ Ban công nghiệp Tập đoàn, Cục môi trường miền Nam và Trung tâm quản lý chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn, ông Trần Minh – Trưởng ban Công nghiệp Tập đoàn thông tin một số định hướng về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Tập đoàn; quán triệt việc học tập và chấp hành nội quy học tập của học viên để lớp học đạt kết quả tốt.

Ông Trần Minh – Trưởng ban Công nghiệp phát biểu chỉ đạo lớp học

Đây là lớp tập huấn được tổ chức theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn nhằm khắc phục các hạn chế về công tác quản lý môi trường của các Công ty cao su thời gian qua, đồng thời hướng đến công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

                                                                             Đình Ninh

 

 

Chia sẻ: